Dedesnn nn rrrrrr, Ii Ee, Mpiff tillff too, tillll, Jüü Kaa

rakete bee bee. 

 Rum:  

Rum!
Rinnzekette beebee nnz krr müüüü, 
ziiuu ennze, rinnzkrrmüüüü,
Rrummpff tillff too?
Rrummpff?