Lümpff tümpff trill  

graaaaa   Graaaaa graaaaa

EkeEke ekeEke ekeEke ekeEke

Ziiuu lenn trill    

Ziiuu lenn trill    

EkeEke ekeEke ekeEke ekeEke

EkeEke ekeEke Rrrumm!

Rrumpff tilff too

EkeEke ekeEke