Tilla loola luula loola   Tilla luula loola luula

la luula loola   Tilla luula loola luula  

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Grimm glimm gnimm bimbimm 

Bumm bimbimm bamm bimbimm  Bumm bimbimm bamm bimbimm 

Bumm bimbimm bamm bimbimm  Bumm bimbimm bamm bimbimm