Bemm   bemm 

Bemm   bemm 

Priimiititti too

Bemm   bemm 

Bemm   bemm 

Priimiititti

Priimiititti taa

Priimittii

Priimiititti too

Priimiititti taa

Priimiititti tootaa  Priimiititti

kadenz