Rinnze kette bee  

  tatta tatta

Tatta tatta tatta tatta   Tatta tatta tatta tatta

 Rinnze kette bee  

Rinnze kette bee bee   Rinze kette bee bee  

Beebeebee beebeebee Bee bee bee bee bee bee  

Grimme glimme gnimme bimme  

Rinze kette bee bee bee bee   Rinze kette bee bee bee bee  

Grimme glimme gnimme bimme   Graaaaa